White paper

In bijgaand white paper stellen we een nieuw monetair systeem voor, met nieuw monetair beleid. In het huidige systeem bankieren alleen banken en overheid bij de Centrale Bank (CB). In ons voorstel krijgen alle burgers en bedrijven daar toegang toe. Iedereen heeft (digitaal) basisgeld. Dat is het betaalmiddel. En er is een publieke instantie die zorgt voor opslag en transport ervan. Met hoge veiligheid en privacy. Dat is niet meer afhankelijk van de banken. Die kunnen wel extra service bieden. En de waarde van het beschikbare geld is vast, want het wordt gekoppeld aan het BBP (Bruto Binnenlands Product). Niet de waarde van de individuele euro (of wat voor munt dan ook), maar de grootte van de beschikbare eurobedragen wordt gekoppeld aan het BBP.

Het kan met recht robuust geld worden genoemd. Zo kan er rust gecreëerd worden in de monetaire wereld en kan er meer aandacht gegeven worden aan de reële economie.

Kees van Hee en Jacob Wijngaard

WhitePaper7dec-vk