Blog

Bitcoin en blockchain

De discussie over geld is o.a. zo ingewikkeld geworden omdat ondertussen bitcoin en ander vormen van cryptogeld ontwikkeld zijn en populair zijn geworden. En de technologie achter bitcoin, blockchain, leidt nog weer een eigen leven.  De essentie daarvan is dat het totaal van de transacties niet door een centrale partij…Continue Reading

Toelichting en samenvatting

De discussie over geld en monetair beleid is best heftig en ingewikkeld en politiek aan het worden. Het is niet gemakkelijk door de bomen het bos nog te zen. Vandaar dat ik hier nog eens een toelichtende samenvatting op onze bijdrage aan die discussie geef. Die sluit af met een…Continue Reading

Rabo-rapport plus reactie

We merkten dat er lezers met een economie achtergrond waren die verwezen naar een Rabo-rapport uit 2015, met een reactie op verwante voorstellen. Hun reactie was zoiets als: “Kan dat nu allemaal maar, wat jullie voorstellen? ¬†Het staat toch goed uitgelegd in dit Rabo-rapport”. Het is inderdaad een heel helder…Continue Reading

Korte uitleg

Hier een korte uitleg van het verhaal. Binnen de eurozone¬† zijn er twee soorten geld: eerstegraads geld en tweedegraads geld. Het eerstegraads geld wordt uitgegeven door de Centrale Bank (CB). Het omvat munten en bankbiljetten en daarnaast de reserves van banken en overheid bij de Centrale Bank (CB). Het tweedegraads…Continue Reading

Chartaal geld afschaffen?!

Chartaal geld wordt voor een groot deel zwart geld of komt zelfs terecht in criminele circuits. Dat type gebruik is wel zodanig groot dat de overheid het niet kan maken dat mogelijk te maken door chartaal geld beschikbaar te stellen. Want nodig is het niet meer. Het kan toch voor…Continue Reading