Toelichting en samenvatting

De discussie over geld en monetair beleid is best heftig en ingewikkeld en politiek aan het worden. Het is niet gemakkelijk door de bomen het bos nog te zen. Vandaar dat ik hier nog eens een toelichtende samenvatting op onze bijdrage aan die discussie geef. Die sluit af met een opmerking over de economische wetenschap die tot discussie zou moeten leiden: het monetaire systeem is al moeilijk veranderbaar, maar de wijze waarop de economische wetenschap zich ontwikkeld heeft, lijkt dat veranderen nog moeilijker te maken.

Jacob Wijngaard

Suggesties voor ander monetair beleid v2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *